W kilku słowach

O Fundacji

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia utworzona została dn. 23 maja 2012 r. z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przez ówczesną Przewodniczącą KRASP prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow. Fundacja działa na rzecz szeroko rozumianej jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Jednym z głównych zadań Fundacji jest wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia.

Członkowie Zarządu Fundacji

Zarząd

Tomasz Lewiński

Przewodniczący Zarządu

Prawnik i konsultant sektora szkolnictwa wyższego oraz polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Twórca ogólnopolskiej rywalizacji młodych badaczy pn. StRuNa – Studencki Ruch Naukowy oraz Kongresu IKONA.

Kierował Biurem Prawno-Organizacyjnym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Był Dyrektorem Biura Prawnego Rzecznika Praw Studenta. Pełnił rolę eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczny program podyplomowy w Central European University.

Jakub Brdulak

Członek Zarządu

Doktor habilitowany, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pełnomocnik Rektorsa ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością SGH, polski delegat do Bologna Follow-Up Group – Quality Assurance w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) w latach 2018-2024. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ekspert MEiN w programach „Akredytacje Zagraniczne” i „Mistrzowie Dydaktyki”. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce zarządzania wiedzą, innowacją i jednostkami szkolnictwa wyższego.

Członkowie Rady Fundacji

Rada

Przewodniczący Rady Fundacji
wakat
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Członkowie Rady Fundacji
prof. dr hab. Jan Łaszczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
prof. dr hab. Bohdan Macukow
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Krzysztof Kannenberg
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
mgr Joanna Tomaszewska
Uniwersytet Wrocławski - Przedstawiciel doktorantów (KRD)
mgr Tomasz Tokarski
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Przedstawiciel Studentów (PSRP)
Statut Fundacji

Statut

Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia”, zwana dalej
„Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusz Agnieszkę Genczelewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul Długiej 4 w dniu 2 kwietnia 2012 r.

Pełna treść Statutu Fundacji Pobierz plik

Sprawozdania Fundacji

Sprawozdania

Sprawozdanie Fundacji za rok 2019 (finansowe)  Pobierz plik
Sprawozdanie Fundacji za rok 2018 (finansowe)  Pobierz plik
Sprawozdanie Fundacji za rok 2017 (finansowe)  Pobierz plik
Sprawozdanie Fundacji za rok 2016 (finansowe)  Pobierz plik
Sprawozdanie Fundacji za rok 2015 (finansowe)  Pobierz plik
Sprawozdanie Fundacji za rok 2014 (finansowe)  Pobierz plik
Sprawozdanie Fundacji za rok 2013 (finansowe)  Pobierz plik
Sprawozdanie Fundacji za rok 2012 (finansowe)  Pobierz plik