W kilku słowach

O Fundacji

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia utworzona została dn. 23 maja 2012 r. z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przez ówczesną Przewodniczącą KRASP prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow. Fundacja działa na rzecz szeroko rozumianej jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Jednym z głównych zadań Fundacji jest wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia.

Członkowie Zarządu Fundacji

Zarząd

Tomasz Lewiński

Przewodniczący Zarządu

Prawnik i konsultant sektora szkolnictwa wyższego oraz polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Twórca ogólnopolskiej rywalizacji młodych badaczy pn. StRuNa – Studencki Ruch Naukowy oraz Kongresu IKONA.

Kierował Biurem Prawno-Organizacyjnym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Był Dyrektorem Biura Prawnego Rzecznika Praw Studenta. Pełnił rolę eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczny program podyplomowy w Central European University.

Członkowie Rady Fundacji

Rada

Przewodniczący Rady Fundacji
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
wakat
Członkowie Rady Fundacji
prof. dr hab. Jan Łaszczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
prof. dr hab. Bohdan Macukow
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Krzysztof Kannenberg
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
wakat
Przedstawiciel doktorantów (KRD)
mgr Tomasz Tokarski
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Przedstawiciel Studentów (PSRP)
Statut Fundacji

Statut

Pełna treść Statutu Fundacji – Pobierz plik
Sprawozdania Fundacji

Sprawozdania

Rok 2022 – Pobierz plik

Rok 2021 – Pobierz plik

Rok 2020 – Pobierz plik

Rok 2019 – Pobierz plik

Rok 2018 – Pobierz plik

Rok 2017 – Pobierz plik

Rok 2016 – Pobierz plik

Rok 2015 – Pobierz plik

Rok 2014 – Pobierz plik

Rok 2013 – Pobierz plik

Rok 2012 – Pobierz plik