Wyzwania w ocenie jakości kształcenia

Celem seminarium jest ukazanie aktualnych trendów w ocenie jakości kształcenia z perspektywy europejskiej i krajowej. Będziemy dyskutować o obecnych działaniach, które toczą się w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz w Polsce. W szczególności chcielibyśmy rozmawiać o tym co rozumiemy przez pojęcie „dobre kształcenie” i jak to „dobre kształcenie” powinno być wspierane poprzez ocenę jakości.